江酒陆夜白小说免费阅读无弹窗 江酒陆夜白小说免费阅读无弹窗 ,锦衣之下小说 锦衣之下小说 ,厉害了我的原始人 厉害了我的原始人

发布日期:2022年01月27日
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ล่าม, แปลภาษา > บริษัท อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) จำกัด 江酒陆夜白小说免费阅读无弹窗 江酒陆夜白小说免费阅读无弹窗 ,锦衣之下小说 锦衣之下小说 ,厉害了我的原始人 厉害了我的原始人
บริษัท อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่ ผู้ให้บริการด้านการแปลภาษาต่างๆ ใน ASEAN เช่น ภาษาไทย พม่า อินโดนีเซีย เวียดนาม ฯลฯ พร้อมทั้งนำเสนอกลยุทธในการลดราคาต้นทุน

ฐานข้อมูลการแปลขนาดใหญ่ของเรา ช่วยให้ท่านลดต้นทุนในการแปลได้อย่างเห็นผล!江酒陆夜白小说免费阅读无弹窗 江酒陆夜白小说免费阅读无弹窗 ,锦衣之下小说 锦衣之下小说 ,厉害了我的原始人 厉害了我的原始人
เราได้รับการไว้วางใจจากบริษัทต่างๆกว่า 200 บริษัทในประเทศไทย

江酒陆夜白小说免费阅读无弹窗 江酒陆夜白小说免费阅读无弹窗 ,锦衣之下小说 锦衣之下小说 ,厉害了我的原始人 厉害了我的原始人 ดูผลงานและเสียงตอบรับจากลูกค้าของเรา คลิกที่นี่!

ปัจจัยที่ช่วยลดต้นทุนการแปล!

ต้นทุนการแปลลดลงอย่างสมเหตุสมผล!

มีกำไรจากการบริการต้นทุนที่ดี!


คำถามถึงผู้บริหารทุกท่าน

  "การแปล" เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำธุรกิจใน ASEAN แต่ค่าใช้จ่ายก็สูงเช่นกัน  

ASEAN
- ก่อตั้งสำนักงานและโรงงาน

- ขายสินค้าหรือบริการ


ข้อมูลที่จำเป็นต้องแปล
 ・คู่มือการใช้งาน
 ・คู่มืออธิบายทางเทคนิค
 ・คู่มือการซ่อมแซม
 
・คู่มืออบรมฝึกสอนพนักงาน
 ・เอกสารภายในโรงงาน
 
・เอกสารทางการตลาด
 ・เอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์
 
・เอกสารการขายสินค้า
 ・เอกสารแนะนำบริษัท
 
・แคตตาล็อคสินค้า
 ・เว็บไซต์


 

การข้ามกำแพงภาษาด้วย"การแปล"


​​

 

ความสำเร็จของธุรกิจ

ทราบหรือไม่ว่า ตอนนี้มีวิธีการบริหารจัดการต้นทุนและไม่ต้องลงทุนมากแล้ว
วิธีการนี้สามารถนำไปใช้ฝึกสอนพนักงานของท่านผ่านคอนเซ็ปในสายการผลิตอื่นๆ ได้เช่นกัน

"บริการแปลภาษาโดยฐานข้อมูล"ของ ITP จะช่วยลดการสิ้นเปลืองงบประมาณในการแปลภาษา

กราฟทางด้านซ้ายแสดงผลการวิเคราะห์ประโยคที่แปลเป็นไทยภายใน 1 ปีของบริษัทผู้ผลิตบริษัทหนึ่ง จากปริมาณทั้งหมด ประโยคที่ไม่จำเป็นต้องแปลหรือต้องแปลเพียงเล็กน้อยมีถึง 65% ซึ่ง 65% นี้คือส่วนที่ช่วยให้ต้นทุนการแปลลดลง ไม่เพียงแต่ภาษาไทยเท่านั้น ภาษาเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซียก็ได้ผลลัพธ์ในแบบเดียวกัน โดยเฉพาะการแปลคู่มือการใช้งานหรือคู่มือการฝึกอบรม ฯลฯ ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการใช้ประโยคเดิมซ้ำๆ ปริมาณประโยคที่ซ้ำกับฐานข้อมูลก็ยิ่งมากขึ้น และต้นทุนก็ยิ่งลดลง ! ถึงเวลาเปลี่ยนมาใช้ฐานข้อมูลในการแปลแล้ว !
บริการแปลของอิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) ช่วยให้ท่านลดต้นทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

 

สัญญาแปลระยะยาว (3 ปีขึ้นไป)
บริษัทญี่ปุ่นกว่า 80 บริษัททั่ว ASEAN !
​ยืนยันผลลัพธ์ 100% ด้วยสัญญาแปลระยะยาว

ลดต้นทุนการแปลได้อย่างเห็นผล!

江酒陆夜白小说免费阅读无弹窗 江酒陆夜白小说免费阅读无弹窗 ,锦衣之下小说 锦衣之下小说 ,厉害了我的原始人 厉害了我的原始人

เพื่อรองรับ AEC จะมีการโอนถ่ายข้อมูล เทคโนโลยีภายใน ASEAN มากขึ้นในอนาคต และต้นทุนในการแปลก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน การใช้ฐานข้อมูลในการแปลจะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ จากการใช้คำแปลที่ซ้ำกับฐานข้อมูล

江酒陆夜白小说免费阅读无弹窗 江酒陆夜白小说免费阅读无弹窗 ,锦衣之下小说 锦衣之下小说 ,厉害了我的原始人 厉害了我的原始人

ด้วยระบบการแปลภาษาเฉพาะตัวของ ITPนั้น จะช่วยวิเคราะห์ประโยคภาษาต้นทางก่อนทำการแปลเพื่อไม่ให้เกิดการใช้ต้นทุนโดยไม่จำเป็น กราฟทางซ้ายคือตัวอย่างของลูกค้าของเราที่ประสบความสำเร็จในการปรับลดต้นทุนที่ใช้ในการแปลภาษาลง 30% ภายใน 4 ปีโดยใช้บริการแปลโดยฐานข้อมูลของบริษัทเรา ซึ่งสามารถนำงบประมาณที่ลดลงไป 30% นี้ไปใช้ในส่วนอื่นได้

เพิ่มกำไรในอนาคตได้อย่างมั่นคงด้วยการจัดการการแปลอย่างเป็นระบบ

*กรณีที่มีประโยคที่ต้องแปลใหม่จำนวนมาก ค่าใช้จ่ายในการแปลภาษาอาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้

รายงานผลการวิเคราะห์ประโยคที่ต้องแปลใหม่และประโยคที่ซ้ำกับฐานข้อมูลก่อนเริ่มงาน

ในการแปลครั้งแรก หากท่านสามารถส่ง PDF สำหรับการอ้างอิงหรือข้อมูลต้นฉบับที่มีความคล้ายคลึงกับเอกสารที่ท่านต้องการจะแปลให้กับเรา อาจช่วยให้สามารถต้นทุนในการแปลได้อย่างมาก ในกรณีนี้เราบริการสร้างข้อมูลให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ข้อมูลที่มีตัวอักษรได้สามารถนำมาใช้กับระบบการแปลของเราได้

เอกสารทางเทคนิค คู่มือ แคตตาลอค เอกสารทางการตลาด คู่มือฝึกสอน เว็บไซต์ วีดิทัศน์ ฯลฯ ทุกสื่อที่มีตัวอักษรเราสามารถรองรับได้

อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการแปลข้อมูลเทคนิคหลากหลายแขนง

 

อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) มีสำนักงานในประเทศไทย ให้บริการแปลภาษาไทย พม่าและภาษาต่างใน ASEAN รวมทั้งภาษาอื่นๆ ทั่วโลก

Ishida Taiseisha (Thailand) Co., Ltd. สำนักงานใหญ่ : บางนา สำนักงานขาย : สำโรง ฉะเชิงเทรา โลจิสติก : บางนา โรงพิมพ์ : บางปู

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 15 มิ.ย. 2559
หมวดธุรกิจ
ล่าม, แปลภาษา
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link